Kredyt MdM

Program Mieszkanie dla Młodych to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 roku życia w nabyciu przez nich pierwszego mieszkania lub domu. Dla osób posiadających co najmniej troje dzieci, warunek ograniczenia wiekowego oraz faktu nie posiadania wcześniej nieruchomości mieszkalnej nie obowiązuje.

Program MDM polega na udzieleniu dofinansowania przy zakupie mieszkania lub domu. Dofinansowanie to traktowane jest jako wkład własny, a jego wysokość zależy od ilości posiadanych dzieci i wynosi od 10 do nawet 30% (liczone według określonego ustawą wzoru).

W programie MDM uczestniczy kilka banków, a kwota dofinansowania jest taka sama i nie zależy od wyboru instytucji finansowej. Natomiast warunki cenowe kredytu są różne i zależą od banku.

To czy dana nieruchomość kwalifikuje się do kredytu MdM zależy od jej powierzchni użytkowej oraz od ceny w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Program został wdrożony w 2014 roku i będzie można z niego skorzystać do końca 2018 roku.