Formularz informacyjny przy kredycie hipotecznym

Zgodnie z prawem, kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobligowany do przekazania klientowi informacji przedumownej w formie wystandaryzowanej tabeli – Formularza Informacyjnego. Formularz taki powinien być przekazany kredytobiorcy przed zawarciem umowy kredytowej. Ma on za zadanie w sposób czytelny przedstawić wszystkie najistotniejsze elementy dotyczące kredytu.

Formularz informacyjny został stworzony w oparciu o europejskie standardy. Jest to tabela, w której muszą znaleźć się następujące dane:

 • dane kredytodawcy ( nazwa, siedziba),
 • rodzaj kredytu,
 • czas obowiązywania umowy,
 • oprocentowanie kredytu oraz zasady jego ewentualnej zmiany w trakcie trwania umowy,
 • całkowita kwota kredytu,
 • terminy i sposób wypłaty kredytu,
 • wpływ na kwotę kredytu i raty kredytowe zmian kursu walutowego i stopy procentowej,
 • warunki przeliczania kwoty kredytu na inną walutę oraz o zasady ustalania spreadu walutowego i jego wpływ na wysokość kredytu i rat kredytowych,
 • informacja o wkładzie własnym,
 • jaka jest możliwości karencji w spłacie kredytu,
 • informacja o obowiązku zawarcia umów dodatkowych (w tym m.in. ubezpieczenia),
 • zasady i terminy spłat kredytu,
 • informacja o wymaganych zabezpieczeniach kredytu,
 • informacja o kosztach kredytu, oprocentowaniu zadłużenia przeterminowanego,
 • informacja o sposobie odstąpienia od umowy przez konsumenta i jego skutkach ( prawo odstąpienia od umowy i spłata kredytu przed terminem),
 • prawo do wcześniejszej spłaty kredytu i koszty z tym związane

Formularz Informacyjny ma za zadanie przede wszystkim w sposób skondensowany i czytelny przedstawić klientowi ofertę i tym samym ułatwić jej porównanie z ofertami innych banków. Ma to pomóc wybrać najkorzystniejszą dla siebie opcję.

Jeżeli decydujemy się na wzięcie kredytu z pomocą doradcy kredytowego, to dobry doradca już na pierwszym spotkaniu powinien przeanalizować z Klientem wszystkie najważniejsze składowe i koszty związane z kredytem w poszczególnych bankach. Tylko takie porównanie daje możliwość dokładnej analizy i wyboru oferty faktycznie najbardziej dopasowanej do oczekiwań i potrzeb przyszłego kredytobiorcy.