Kredyt na zakup nieruchomości

Przy zakupie mieszkania, domu czy działki, trzeba zazwyczaj wspomóc się kredytem hipotecznym. Z założenia, ze względu na wysoką kwotę kredytu, jest to zobowiązanie wieloletnie, a sam produkt, poza odsetkami, obarczony jest różnymi dodatkowymi opłatami. Właśnie dlatego tak ważne jest wybranie najkorzystniejszego rozwiązania, gdyż konsekwencje tego wyboru odczuwalne są przez Kredytobiorcę w długim okresie.

W zależności od kwoty kredytu, okresu kredytowania oraz wysokości wkładu własnego, oferty bankowe różnie się prezentują. Inna oferta będzie atrakcyjna dla Klienta, który nie przewiduje wcześniejszej spłaty kredytu w ciągu pierwszych kilku lat od jego zaciągnięcia, a inna dla osoby, która ma możliwość wcześniejszej spłaty kapitału.

Wnioskując o kredyt hipoteczny, bank będzie weryfikował sytuację potencjalnego kredytobiorcy, w tym przede wszystkim stabilność dochodu i zdolność kredytową. Brana będzie również pod uwagę jego historia kredytowa. W dalszej kolejności, bank oceni atrakcyjność nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie zaciąganego kredytu – tutaj ważna jest wartość nieruchomości oraz stan prawny nie budzący zastrzeżeń.

W zależności od rodzaju nieruchomości stanowiącej cel kredytowania i przedmiot zabezpieczenia oraz od tego czy jest to nieruchomość z rynku pierwotnego czy wtórnego, bank będzie wymagał do wniosku różnych dokumentów.

Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny trwa średnio od około dwóch do sześciu tygodni. Zależy to w dużej mierze od banku, ale również od kompletności wniosku wymagane przez bank dokumenty.