Kredyt hipoteczny konsolidacyjny i refinansowy

Kredyt hipoteczny konsolidacyjny i refinansowy

Kredyt hipoteczny konsolidacyjny jest to kredyt w ramach którego można skonsolidować takie zobowiązania jak kredyt hipoteczny, kredyty gotówkowe czy np. zadłużenia na kartach kredytowych.

Połączenie dotychczasowych zobowiązań kredytobiorcy w jeden kredyt daje możliwość obniżenia miesięcznej raty i może być rozwiązaniem dla osób, które nie radzą sobie ze spłatą wszystkich zaciągniętych kredytów.

Zabezpieczeniem tego kredytu jest hipoteka na nieruchomości.

Banki, poza dokumentami dochodowymi i dotyczącymi przedmiotu zabezpieczenia, będą wymagały również umów dotyczących konsolidowanych zobowiązań oraz zaświadczeń o aktualnym ich saldzie i numerach rachunków do spłaty.

Kredyt hipoteczny refinansowy to inaczej przeniesienie kredytu hipotecznego z jednego do drugiego banku. Robi się to w sytuacji, gdy warunki cenowe posiadanego kredytu w swoim banku rażąco odbiegają od aktualnie obowiązujących ofert bankowych.

Dzieję się tak np. w sytuacji gdy kredyt został zaciągnięty kilka lat temu i marża tego kredytu, w stosunku do dzisiejszych realiów rynkowych, jest bardzo wysoka. Przeniesienie kredytu ma na celu obniżenie kosztów jego obsługi, w tym przede wszystkim obniżenie wysokości miesięcznej raty oraz spłacanych odsetek. Różnice mogą być spore i sięgać kilkuset złotych na racie miesięcznie, co może dawać kilkadziesiąt tysięcy złotych na odsetkach w skali całego kredytu. Właśnie dlatego warto co jakiś czas skontrolować czy posiadany kredyt ma dla kredytobiorcy nadal najlepsze warunki.

W przypadku refinansowania kredytu hipotecznego obowiązuje ta sama oferta, która dotyczy kredytów hipotecznych. Z dokumentów do wniosku bank będzie weryfikował dokumenty dochodowe oraz dotyczące przedmiotu zabezpieczenia. Wymagane będzie również dostarczenie umowy refinansowanego kredytu oraz zaświadczenie banku wierzyciela hipotecznego o aktualnym saldzie zadłużenia wraz z numerem rachunku technicznego do spłaty i zgodzie na wykreślenie hipoteki po spłacie zobowiązania.

Czas procesowania wniosku w przypadku refinansowania kredytu hipotecznego bądź też kredytu hipotecznego konsolidacyjnego wygląda tak samo, jak ma to miejsce dla kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości, tj. zazwyczaj od dwóch do sześciu tygodni.