Paulina Popławska - Doradca kredytowy - Wrocław

Jak wygląda moja pomoc
w uzyskaniu kredytu?

Swoich klientów prowadzę bezpiecznie przez cały proces uzyskania kredytu, od pierwszego spotkania na którym sprawdzam zdolność kredytową i przedstawiam oferty, aż do podpisania umowy kredytowej w banku i uruchomienia środków.
Pierwsze spotkanie1

Pierwsze spotkanie

Sprawdzam zdolność kredytową, przedstawiam oferty banków oraz pomagam w wyborze.
Drugie spotkanie2

Drugie spotkanie

Pomagam wypełnić wnioski kredytowe, kompletuję i przygotowuję wniosek do dalszej analizy.
Złożenie wniosku3

Złożenie wniosku

Składam wnioski w bankach i informuję na bieżąco o aktualnym statusie Twojego wniosku.
Nadzór i negocjacje4

Nadzór i negocjacje

Nadzoruję, aby wniosek został rozpatrzony jak najszybciej. Negocjuję najlepsze warunki cenowe kredytu.

Decyzja kredytowa5

Decyzja kredytowa

Przedstawiam i omawiam otrzymane decyzje kredytowe. Klient wybiera najkorzystniejszą ofertę.
Formalności6

Formalności

Przedstawiam wzór umowy kredytowej i wyjaśniam wszelkie budzące wątpliwości zapisy w umowie.
Podpisanie umowy7

Podpisanie umowy

Umawiam termin podpisania umowy kredytowej w oddziale banku. Jestem również obecna przy jej podpisaniu.
Opieka klienta8

Opieka klienta

Po podpisaniu umowy kredytowej moja praca się kończy. Mimo to zawsze pozostaję do dyspozycji.

Jestem obecna na każdym etapie analizy Twojego wniosku kredytowego...

Podczas pierwszego spotkania sprawdzam zdolność kredytową, omawiam oferty banków, przedstawiam Klientowi wszystkie koszty związane z zaciągnięciem kredytu, informuję o aktualnych promocjach bankowych oraz przekazuję listę dokumentów niezbędnych do skompletowania wniosku. Zazwyczaj na pierwszym spotkaniu, robimy wspólnie z klientem selekcję spośród ofert bankowych i wybieramy dwa lub trzy banki do których zostaną złożone wnioski.

Podczas drugiego spotkania, klient wypełnia z moją pomocą wnioski kredytowe i dostarcza wymagane dokumenty.

Następnie, po złożeniu przeze mnie wniosków do banków, informuję klienta na bieżąco o aktualnym statusie jego wniosku i nadzoruję by wniosek był rozpatrzony w najszybszym możliwie czasie.

Jednocześnie, w imieniu Klienta, negocjuję najlepsze warunki cenowe kredytu.

Po otrzymaniu decyzji kredytowej z banków, przedstawiam je klientowi i omawiam każdą z decyzji. Wspólnie rozważamy, która oferta faktycznie jest dla Klienta najlepsza. Dzięki złożeniu wniosków do co najmniej dwóch banków i uzyskaniu w nich decyzji pozytywnej, moment decyzyjny przesuwamy w czasie i klient wybiera oferty już spośród decyzji kredytowych, a nie samych ofert, co niewątpliwie daje duży komfort.

Po dokonaniu przez Klienta wyboru jednego banku, omawiam umowę kredytową i wyjaśniam wszelkie budzące wątpliwości zapisy, jeszcze przed jej podpisaniem w banku. Następnie umawiam termin podpisania umowy. Jestem obecna również podczas podpisania umowy kredytowej w banku.

Na tym etapie moja praca się kończy, gdyż klient zostaje dalej pod opieką doradcy wybranego banku. Jednak, co zawsze podkreślam, pozostaję do dyspozycji już po uruchomieniu kredytu, jeżeli moja pomoc okaże się niezbędna dla klienta.